Kaarten reserveren St. Ceciliaconcert (4 november 2023)

Prijs VVK: 12€ / <12j : 7€ / Vrijetijdspas : 7€

ADD: 15€ 

Gelieve steeds het  evenement aan te kruisen en het aantal kaarten duidelijk vermelden!

Zou het mogelijk zijn om het bedrag over te schrijven naar rekeningnummer BE21 0882 8484 1303 en hierbij naam & aantal personen te vermelden in de mededeling a.u.b.