Kaarten reserveren Birthday Beats 2.0! (26 oktober 2024)

Prijs VVK: 15€

ADD: 20€ 

Gelieve het bedrag over te schrijven naar rekeningnummer BE21 0882 8484 1303 en hierbij je naam, het aantal kaarten en het evenement te vermelden in de mededeling a.u.b.